Atatürk Sayfası

PROJELERİMİZ

YATIRIMLARIMIZ


Tüketici Hakları

İstanbul Tanıtım Sitesi

Ekmeğini İsraf Etme

e-Mevzuat

İstanbul AB

Etik Kurul

Nöbetçi Eczaneler

İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı

  
 

VAKFIN AMACI:

 

Fakru zaruret içerisinde ve muhtaç durumda bulunan vatandaşlar ile gerektiğinde her ne surette olursa olsun Türkiye`ye kabul edilmiş veya gelmiş kişilere yardım etmek, Sosyal adaleti pekiştirici tedbirler alarak gelir dağılımının adilane bir şekilde tevzi edilmesini sağlamak, sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı teşvik etmektir.

 

VAKFIN KAPSAMI:

Fakrı zaruret içinde ve muhtaç durumda bulunan, kanunla kurulu sosyal güvenlik kuruluşlarına tabi olmayan ve bu kuruluşlardan aylık gelir almayan vatandaşlar ile geçici olarak küçük bir yardım veya eğitim ve öğretim imkanları sağlanması halinde topluma faydalı hale getirilecek, üretken duruma geçirilebilecek kişiler bu kanun kapsamı içindedir.

 BAŞVURU KOŞULLARI VE DEĞERLENDİRME:

Sosyal  Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına başvurularda aranan koşullar;
       
·         Sosyal güvenlik kuruluşlarına (SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı / Sosyal Güvenlik Kurumuna) tabi olmayan olmamak ve bu kuruluşlardan aylık ve gelir almamak,

·         Temel ihtiyaçlarını karşılayabilecek düzeyde düzenli ve sürekli bir gelire sahip olmamaktır.

Sadece zorunlu hallerde (tedavi vb) ikametleri dışında başka il/ilçede geçici olarak bulunanlar, zorunluluk nedenini (sevk belgesi vb.) gösteren belgeyi ilgili Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına ibraz etmek kaydıyla;

Başvuru reşit olanlar tarafından bizzat, (evli ise eşlerden biri tarafından kendisinin ve eşinin nüfus cüzdanını vakfa ibraz etmesi kaydıyla); bizzat başvuruda bulunamayacak özrü ve mazereti olanlar (özürlü, yaşlı, yatalak vb.) adına ise kan ve sıhri hısımı, vasi ve kayyumu, komşusu, öğretmen, mahalle muhtarı gibi kişiler tarafından yapılır.

Başvuru esnasında istenen belgeler:

 1. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından verilecek olan  “Sorgu izni formu” nun hanede yaşayan 18 yaş ve üzeri kişiler tarafından doldurulup imzalanması ,

2. Başvuru sahibinin Nüfus Cüzdanının önlü arkalı fotokopisi,

3. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından verilen Başvuru formu,

Yardım Taleplerinin Değerlendirilmesi

Başvuruları alınan kişilerin Kimlik, Adres, Sosyal Güvenlik, Araç, Tapu ve Vergi Mükellefiyeti sorgulamaları SOYBİS sistemi üzerinden yapılır, Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlilerimizce başvuruda bulunan kişinin ikameti ziyaret edilerek Sosyal İnceleme Raporu düzenlenir. Yardım talebinde bulunan başvuru dosyaları her hafta toplanan Mütevelli Heyetinde değerlendirilerek karara bağlanır.

Yapılan tüm yardımlar İlçe Kaymakamının Başkanı olduğu, Belediye Başkanı, Mal Müdürü, İlçe Milli Eğitim Müdürü,İlçe Sağlık Müdürü, Gıda,Tarım ve Hayvancılık Müdürü, Müftü, 2 Mahalle Muhtarı, Sivil Toplum Kuruluşlarının kendi aralarından seçtiği 1 temsilci ve Hayırsever Vatandaşlarımızdan seçilen 2 sivil üyeden oluşan Mütevelli Heyeti tarafından değerlendirilmektedir.

AİLE YARDIMLARI

 Gıda Yardımları

·         SYDV Başvuru Kayıt Formu / Başvuru Dilekçesi

·         Nüfus Cüzdanının önlü-arkalı fotokopisi (kendisinin ve evli ise eşinin)

 Yakacak Yardımları

·         SYDV Başvuru Kayıt Formu / Başvuru Dilekçesi

·         Nüfus Cüzdanının önlü-arkalı fotokopisi (kendisinin ve evli ise eşinin)

 Barınma Yardımları

Oturulmayacak derecede eski, virana, bakımsız ve sağlıksız evlerde yaşayan muhtaç vatandaşlara evlerinin bakım ve onarımı için ayni ve nakdi olarak yapılan yardımlardır.

·         SYDV Başvuru Kayıt Formu / Başvuru Dilekçesi

·         Nüfus Cüzdanının önlü-arkalı fotokopisi (kendisinin ve evli ise eşinin)

·         Barınma İhtiyaç Raporu (EK-7 Vakıfça İlçe Sağlık Müdürlüğüne yazılacaktır.)

·         Varsa Hasar Tespit Raporu  

Sosyal Destek (Bir defaya mahsus nakit/periyodik nakit)

* SYDV Başvuru Kayıt Formu / Başvuru Dilekçesi

* Nüfus Cüzdanının önlü-arkalı fotokopisi (kendisinin ve evli ise eşinin)

AFET DESTEKLERİ:

Muhtaçlığı tespit edilen ailelerin yangın, sel, deprem gibi durumlarda mağduriyetlerini asgariye indirmek amacıyla hasar/yangın/sel tespit raporlarını vakfımıza ibraz etmeleri halinde ayni ve nakdi destek sağlanır.

 Başvuru esnasında istenen belgeler:

 1. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından verilecek “Sorgu izni formu” nun doldurulup imzalanması ,

2. Nüfus Cüzdanının önlü arkalı fotokopisi,

3. Başvuru dilekçesi,

4. Hasar tespit raporu/ Yangın raporu v.b

MERKEZİ ÖDEMELİ YARDIMLAR:

·         Şartlı Eğitim Yardımı

·         Şartlı Sağlık Yardımı

·         Şartlı Gebelik Yardımı ,

·         Engelli Aylığı

·         Engelli Yakını Aylığı  

·         Yaşlı Aylığı , Eşi Vefat Etmiş Kadınlara Yönelik Yardım Programı

·         Muhtaç Asker Ailesi Yardımı

Şartlı Eğitim Yardımı

Nüfusun en yoksul % 6’lık kesiminde yer alan ve maddi imkânsızlıklar nedeniyle çocuklarını okula gönderemeyen ailelere, çocuklarının okula devam etmeleri şartıyla, “Şartlı Eğitim Yardımı” yapılmaktadır. Ödemeler  PTT’ler aracılığı ile Sosyal Yardımlar ve Genel Müdürlüğü tarafından doğrudan anneler adına açılan hesaplara yapılmaktadır. Ödemeler 2 ayda bir Ocak,Mart, Mayıs,Temmuz,Eylül,Kasım aylarında yapılmaktadır.

Aileler ;

İlköğretim erkek öğrenci aylık 30 TL.,

İlköğretim kız öğrenci aylık 35 TL.,

Lise erkek öğrenci aylık 45 TL.,

Lise kız öğrenci aylık 55 TL. nakdi destek alır.

 Şartlı Sağlık Yardımı

Nüfusun en yoksul kesiminde yer alan ailelere 0-6 yaş arası çocuklarını düzenli olarak sağlık kontrollerine götürmeleri şartı ile düzenli nakit para yardımı yapılmaktadır. Ödemeler  PTT’ler aracılığı ile Sosyal Yardımlar ve Genel Müdürlüğü tarafından doğrudan anneler adına açılan hesaplara yapılmaktadır. Ödemeler 2 ayda bir Ocak,Mart, Mayıs,Temmuz,Eylül,Kasım aylarında yapılmaktadır.

Takipler;

0-6 ay çocuklarda her ay,

6-18 ay çocuklarda 2 ayda bir,

18-60 ay çocuklarda 6 ayda bir sağlık kontrolleri yapılmalıdır.

Aylık olarak 30 TL. nakdi destek verilmektedir.

 Şartlı Gebelik Yardımı

Gebe kadınların doğumlarını hastanede gerçekleştirmeleri ve düzenli olarak doktor kontrolüne gitme şartıyla verilen Şartlı Gebelik Yardımı şu şekildedir;

Doğumun hastanede yapılması halinde 1 kereye mahsus 70 TL.

Düzenli muayenelerin yapılması halinde doğumdan önce aylık 30 TL.

Doğumdan sonra 2 kereye mahsus lohusalık muayenesi için 30 TL

*3294 sayılı Kanun kapsamındaki anne adaylarının gebeliklerinin ilk 3 ayı içerisinde gebe olduğuna dair doktor raporuyla birlikte Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına başvuru yapmaları gerekmektedir.

 

Eşi Vefat Etmiş Kadınlara Yönelik Yardım Programı

Eşi vefat etmiş ve herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna tabi olmayan, muhtaçlığı ilgili Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyeti Kararıyla onaylanan kadın vatandaşlarımıza muhtaçlıkları devam ettiği sürece ödemeler P.T.T. aracılığı ile Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü tarafından doğrudan kendi adlarına açılan hesaplara yapılmaktadır. Ödemeler 2 ayda bir Şubat,Nisan, Haziran,Ağustos,Ekim ,Aralık aylarında yapılmakta olup  iki aylık dönemlerde 500 TL şeklinde yapılmaktadır.

            Başvuru Sırasında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar ;

 

·         Eşi vefat eden kadınlara yönelik yardım programından faydalanmak için başvuru yapan kişinin aynı zamanda evde bakım aylığı uygulaması kapsamında “özürlüye bakan kişi olarak (bakıcı)” hak sahibi olması durumunda, Eşi Vefat Eden Kadınlara Yönelik Yardım Programından faydalandırılmaz.

·         Eşi Vefat Eden Kadınlara Yönelik Yardım Programından faydalanmak için başvuru yapan kişinin aynı zamanda ‘‘Evde Bakım Aylığı Uygulaması’’ kapsamında ‘‘bakılan kişi   (özürlü)’’olarak hak sahibi olması durumunda Eşi Vefat Eden Kadınlara Yönelik Yardım Programından faydalandırılması sağlanmaktadır.

·         Eşi Vefat Eden Kadınlara Yönelik Yardım Programından faydalanmak için başvuru yapan kişinin aynı hanede birlikte yaşadığı çocuklarının sosyal güvenlik kapsamında olması durumunda, 3294 sayılı Kanuna göre muhtaçlık tespitinin hane yaklaşımı göz önünde bulundurularak yapılması nedeniyle, bu kişi Eşi Vefat Eden Kadınlara Yönelik Yardım Programından faydalandırılmaz. Ayrıca 3294 sayılı Kanuna göre muhtaçlık tespiti hane yaklaşımı göz önünde bulundurularak yapıldığından, hanede kadının beraberinde yaşadığı kişiler ile yakınlık derecesi dikkate alınmamakta ve bu durumda olan kadınlar söz konusu yardım programından faydalanamamaktadır.

 

 

Muhtaç Asker Ailelerine Yönelik Yardım Programı

 

            Başvuru Koşulları

·         Askere giden kişi evliyse ve eşinin sosyal güvencesi yoksa Vakıf Mütevelli Heyetinin muhtaçlık kararı vermesi şartıyla askerin eşi programdan faydalandırılır.

·         Askere giden kişi bekarsa ve anne-babasının sosyal güvencesi yoksa Vakıf Mütevelli Heyetinin muhtaçlık kararı vermesi şartıyla askerin annesi programdan faydalandırılacaktır.

·         Askere giden kişi evli ise, programdan resmi nikâhlı eşi faydalandırılır. Askere giden kişi bekâr ise başvuru önceliği annenindir;  anne hayatta değil ise baba başvuruda bulunabilir.

Ödemeler P.T.T. aracılığı ile Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü tarafından doğrudan hak sahibi vatandaşlarımız adına açılan hesaplara yapılmaktadır. Ödemeler 2 ayda bir Şubat,Nisan, Haziran,Ağustos,Ekim ,Aralık aylarında yapılmakta olup  iki aylık dönemlerde 500 TL şeklinde yapılmaktadır.

 * Muhtaç Asker Ailelerine Yardım Programı askerlik süresince devam etmekte olup en fazla on beş ay sürmektedir.

 

PROJE DESTEK PROGRAMLARIMIZ

Genel Müdürlüğümüzce 2002 yılından bu yana, çalışabilir, üretebilir durumdaki yoksul vatandaşlarımızın, işsizlerimizin toplum hayatına “aktif” ve “üretken” olarak katılımını sağlayan proje destek programları yürütülmektedir.

Proje destek programlarımızın amacı,

·         Çalışabilir durumda bulunan fakir ve muhtaç vatandaşlarımızın kendi işlerini kurarak geçimlerini sağlaması,

·         Yoksul vatandaşlarımızın sürdürülebilir gelire kavuşturularak doğrudan sosyal yardımların hedef kitlesi olmaktan çıkarılması,

·         Yoksulluk ve sosyal dışlanmaya maruz veya bu risk altında olan birey ve grupların ekonomik ve sosyal hayata aktif katılımlarının artırılması ve yaşam kalitelerinin yükseltilerek toplumsal dayanışma ve bütünleşmenin sağlanmasıdır.

 

GELİR GETİRİCİ PROJE DESTEKLERİ

Sosyo-ekonomik yoksunluk içinde bulunan vatandaşlarımızın toplumsal ihtiyaçları karşılanarak topluma entegre olmaları ve ekonomide aktif üretken duruma geçerek, sürdürülebilir gelire ulaşmaları amacıyla, kentsel alanda iş kurmaya yönelik, kırsal alanda yöre şartlarına uygun, sürdürülebilir faaliyetlere yönelik gelir getirici proje desteklerine önem verilmektedir. Gelir getirici projeler için kırsal ve kentsel konularda kişi başına en fazla 15.000 TL destek sağlanmaktadır. Gelir getirici projelerde geri dönüşler ilk iki yıl ödemesiz, sonraki altı yıl altı eşit taksit şeklinde sekiz yıl faizsiz olarak uygulanmaktadır.

Projelerden yararlanmak için başvuran kişilerde aşağıdaki şartlar aranır:

·         Herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna tabi olmamak ve bu kuruluşlardan aylık ve gelir almamak, fakir ve muhtaç durumda olmak.

·         Başvuru tarihi itibariyle 18-60 yaş arasında olmak,

·         Erkek başvuru sahipleri için askerlik hizmetini fiilen tamamlamış olmak veya askerlik ile ilişiği olmamak,

·         Başvuru yapılan Vakfın sorumluluk bölgesinde en az altı aydır ikamet ediyor olmak,

·         Proje konusu işin gerektirdiği bilgi ve beceriye sahip olmak,

·         Evvelce Fon kaynaklarıyla desteklenen gelir getirici projelerden (Kırsal Alanda Sosyal Destek projesi dâhil) yararlanmamış olmak,

 

Başvuruların Değerlendirilmesi

 

Proje başvuruları, başvuran kişinin 3294 sayılı Yasa kapsamında olup olmadığı ve projenin uygunluğu göz önünde bulundurularak Mütevelli Heyeti tarafından değerlendirilir.

 

YAŞLILIK VE ENGELLİ AYLIKLARI 

2022 Sayılı Kanuna göre 4 çeşit aylık bağlanmaktadır;

 

1.       Yaşlılık Aylığı (65 yaşından büyük olanlar)

 

2.       Özürlü Aylığı (18yaşından büyük, %40 - %69 özürlü olanlar)

 

3.       Bakıma Muhtaç Özürlü Aylığı (18 yaşından büyük, %70 ve üzeri özürlü olanlar)

 

4.       Özürlü Yakını Aylığı (18 yaşından küçük özürlü yakını olanlar)

 

 

1.YAŞLILIK AYLIĞI

 

·         Yaşlılık Aylığı Kimlere Verilir ?

 

65 yaşını doldurmuş, kanunen bakmakla mükellef kimsesi bulunmayan, herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan gelir veya aylık hakkından faydalanmayan vatandaşlarımızdan, nafaka bağlanmamış veya bağlanması mümkün olmayan, mahkeme kararıyla veya doğrudan doğruya kanunla bağlanmış herhangi bir devamlı gelire sahip bulunmayan ve 2022 sayılı Kanunun 1. maddesinde belirtilen gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutardan (01.07.2008 itibariyle 83,08 YTL) daha az geliri olan Türk vatandaşlarına ödenen aylıktır.

 

·         Yaşlılık Aylığı İçin İstenilen Belgeler Nelerdir ?

 

·         SYDV Başvuru Kayıt Formu / Başvuru Dilekçesi

·         Nüfus Cüzdanının önlü-arkalı fotokopisi (kendisinin ve evli ise eşinin)

·         Aylık talebinin vasi tarafından yapılması hallerinde mahkemeden alınmış vasilik kararı 

2.ÖZÜRLÜ AYLIĞI

 

·         Özürlü Aylığı Kimlere Verilir ?

 

65 yaşından küçük, 18 yaşından büyük olup, özür durumuna göre tüm vücut fonksiyon kaybı oranı %40 ila %69 arasında olan ve herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan gelir veya aylık hakkından faydalanamayan vatandaşlarımızdan, herhangi bir işe yerleştirilememiş olanlara, her türlü gelirleri ile Medeni Kanuna göre nafaka yükümlüsü yakınlarından sağladığı nafaka miktarının aylık ortalaması, muhtaçlık sınırının (tespit edilen gösterge rakamı ile memur maaş katsayısının çarpımı sonucu bulunacak miktar olup; 01.07.2008 tarihi itibariyle 83,08 YTL) altında olan kimselere, 2022 sayılı kanunun 1.maddesinde belirlenecek aylık tutarının %200'ü tutarında (01.07.2008 tarihi itibariyle 166,16 YTL) ödenen aylıktır.

 

 

·         Özürlü Aylığı İçin İstenilen Belgeler

·         SYDV Başvuru Kayıt Formu / Başvuru Dilekçesi

·         Nüfus Cüzdanının önlü-arkalı fotokopisi (kendisinin ve evli ise eşinin)

·         Aylık talebinin vasi tarafından yapılması hallerinde mahkemeden alınmış vasilik kararı

·         Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik gereğince özürlü raporu vermeye yetkili hastaneden alınan Sağlık Kurulu Raporu.

3. BAKIMA MUHTAÇ ÖZÜRLÜ AYLIĞI

 

·         Bakıma Muhtaç Özürlü Aylığı Kimlere Verilir ?

 

18 yaşından büyük olup, başkasının yardımı olmaksızın hayatını devam ettiremeyecek şekilde özürlü (özür durumuna göre tüm vücut fonksiyon kaybı oranı %70 ve üzerinde olan) ve herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan gelir veya aylık hakkından faydalanmayan vatandaşlarımızdan, her türlü gelirleri ile Medeni Kanuna göre nafaka yükümlüsü yakınlarından aldığı veya alabileceği nafaka (yardım) miktarının aylık ortalaması, muhtaçlık sınırının (tespit edilen gösterge rakamı ile memur maaş katsayısının çarpımı sonucu bulunacak miktar olup; 01.07.2008 tarihi itibariyle 83,08 YTL) altında olan kimselere 2022 sayılı kanunun l.maddesinde belirlenecek aylık tutarının %300'ü tutarında (01.07.2008 itibariyle 249,24 YTL) ödenen aylıktır.

 

·         Bakıma Muhtaç Özürlü Aylığı İçin İstenilen Belgeler

 

·         SYDV Başvuru Kayıt Formu / Başvuru Dilekçesi

·         Nüfus Cüzdanının önlü-arkalı fotokopisi (kendisinin ve evli ise eşinin)

·         Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik gereğince özürlü raporu vermeye yetkili hastaneden alınan Sağlık Kurulu Raporu.

·         Aylık talebinin vasi tarafından yapılması hallerinde mahkemeden alınmış vasilik kararı

 

 4. ÖZÜRLÜ YAKINI AYLIĞI

 

·         Özürlü Yakını Aylığı Kimlere Verilir ?

 

Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan bir gelir veya aylık hakkından faydalanamayan ve her türlü gelirleri ile Medeni Kanununa göre nafaka yükümlüsü yakınlarından sağladığı ya da sağlayabileceği nafaka miktarının aylık ortalaması, muhtaçlık sınırının (tespit edilen gösterge rakamı ile memur maaş katsayısının çarpımı sonucu bulunacak miktar olup; 01.07.2008 tarihi itibariyle 83,08 YTL) altında olan vatandaşlarımıza, Kanunen bakmakla yükümlü olduğu 18 yaşını tamamlamamış özürlü yakınının bakımını fiilen gerçekleştirmek kaydıyla, 2022 sayılı kanunun 1. maddesinde belirlenecek aylık tutarının %200'ü tutarında (01.07.2008 itibariyle 166,16 YTL) ödenen aylıktır.

 

·         Özürlü Yakını Aylığı İçin İstenilen Belgeler

 

·           SYDV Başvuru Kayıt Formu / Başvuru Dilekçesi

·         Nüfus Cüzdanının önlü-arkalı fotokopisi

·         Özürlülere verilecek sağlık kurulu raporları hakkında Yönetmelik gereğince Özürlü çocuk adına özürlü raporu vermeye yetkili hastaneden alınan Sağlık Kurulu Raporu

·         Aylık talebinin vasi tarafından yapılması hallerinde mahkemeden alınmış vasilik kararı

 

 Aylıkların Ödenmesi

 

Bağlanan aylıklar her yılın, Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarında olmak üzere üç ayda bir peşin olarak  PTT Merkezleri aracılığı ile hak sahiplerinin kendilerine, vekillerine veya vasilerine veyahut kayyumlarına yada velilerine ödenir.

 

Aylıkların Kesilmesi ve Bildirim Yükümlüğü

 

 Bağlanan aylıklar, aylık sahibinin yada bu yönetmelik kapsamında bulunan 18 yaşından küçük Özürlünün;

 

·         Ölümü,

 

·         Türk vatandaşlığından çıkması, çıkarılması, yabancı memleket uyruğuna girmesi (Türk Vatandaşlığını muhafaza edenler hariç),

 

·         Muhtaçlığın kalkması,

 

·         Özürlü olması nedeniyle aylık bağlanmış ise bir işte çalışmaya başlaması,

 

·         Bir akitle gerçek veya tüzel kişiler tarafından bakım altına alınması,

 

·         Daimi olmayan sakatlık oranının %40'ın altına düşmesi,

 

·         Evlenmesi sebebiyle muhtaç durumdan çıkması,

 

·         Özürlü yakınından dolayı aylık alanlarda, özürlünün 18 yaşını tamamlaması veya bakım ilişkisinin fiilen gerçekleşmediğinin belirlenmesi.

 

Hallerinde, bu durumlarının meydana geldiği tarihi takip eden dönem başından itibaren kesilmektedir.

 

Aylık almakta olanlar veya aylık sahiplerinin eş, kardeş, anne, baba, vasi, kayyum veya vekilleri aylıkların kesilmesini gerektiren hallerin vukuunda, bu durumları Kurumumuza üç ay içinde bildirmekle yükümlüdürler.

 

Bu bildirim yükümlülüğüne uyulmaması halinde, yersiz ödenmiş aylık tutarları ilgilisi veya varislerinden %50 fazlası ile tahsil edilir.

 

GENEL SAĞLIK SİGORTASI  İŞLEMLERİ

 

633 sayılı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri  Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğüne ‘Genel Sağlık Sigortalılığının tespitinde esas alınacak gelir tespit testlerine ilişkin usul ve esasları belirlemek ve bu testleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları ile işbirliği yaparak uygulamak’ görevi verilmiştir.

 

28 Aralık 2011 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ‘ Genel Sağlık Sigortası (GSS) Kapsamında Gelir Tespiti ,tescil ve İlzama Sürecine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ‘ doğrultusunda ; 5510 sayılı Kanunun 60.Maddesinin 1.fıkrasının  ( c )  bendinin (1) numaralı alt bendi ile (g) bendinde belirtilen kişilerin harcamaları,taşınır ve taşınmazları ile bunlardan doğan hakları da dikkate alınarak aile içindeki gelirin kişi başına düşen aylık tutarının tespiti 1 Ocak 2012 tarihinden itibaren Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından yürütülmektedir.

 

·         Gelir Testi yaptırmak için nereye başvuru yapılır?

           

            Kişinin  herhangi bir sağlık güvencesi yoksa , 18 yaş üzerinde ise ADNK sistemine göre  ikametinin bağlı olduğu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına nüfus cüzdanı ile gelerek müracaatta bulunabilir.

 

·         Gelir Testi Yaptırmak istemeyenler ne yapmalıdır?

           

             Gelir testi yaptırmak istemeyenler Sosyal Güvenlik Kurumuna verecekleri gelir testi yaptırmak istemediklerine ilişkin yazılı beyan üzerine asgari ücretin iki katı üzerinden prim ödeyerek genel sağlık yardımlarından kendileri ve bakmakla yükümlü olduğu kişiler yararlanabilir.

 

·         2022 sayılı yasaya göre yaşlılık ve özürlü aylığı alanlar sağlık yardımlarından nasıl yararlanacaklardır?

           

            2022 sayılı yasaya göre özürlü ve yaşlılık aylığı alanlar aylık aldıkları sürece kendileri ve bakmakla yükümlü oldukları kişiler gelir testi yaptırmaksızın sağlık yardımından yararlanacaklardır.

           

Gelir Testinin Kapsamı

1. Primi devlet tarafından ödenecek kişiler (G0): Harcamaları, taşınır ve taşınmazları ile bunlardan doğan hakları da dikkate alınarak, puanlara formülüne göre tespit edilecek aile içindeki geliri kişi başına düşen aylık tutarı asgari ücretin üçte birinden az olan vatandaşlar. (Kanundaki adı 60c1)

2. Primini kendileri ödeyecek kişiler: Sigorta sistemi dışında olup bir geliri olması nedeniyle sağlık sigortası primi ödemek durumunda kalan vatandaşlar. Aile içindeki gelirin kişi başına düşen aylık tutarı asgari ücretin üçte birinden fazla olan vatandaşlar. (Kanundaki adı 60g)

Vatandaşların kendi çalışmalarından kaynaklanan zorunlu sigortaları sona erdikten sonra 10 gün içinde yeniden sigortalı olmazlarsa veya başka bir maddeye göre sağlık sigortalısı sayılmazlarsa Genel Sağlık Sigortası kapsamına girmiş sayılacaklardır. Kişi kendisi bu süre içinde ikametgâhının bulunduğu ilçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına başvurarak gelir tespiti yaptırmazsa Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından resen tescil edilecektir.

Genel Sağlık Sigortası Kapsamı Dışında Olanlar

1. Zorunlu sigortalılar

2. İsteğe bağlı sigortalılar

3. Gelir Testi sonucunda hane içinde kişi başı geliri asgari ücretin üçte birinden az olan vatandaşlar(kanundaki adı 60c1)

4. Vatansızlar ve sığınmacılar

5. Sayılan kanunlara göre aylık alanlar (2022, 1005, 3292, 2330, 422, 2913)

6. Korunma, bakım ve rehabilitasyon hizmetlerinden ücretsiz faydalanan kişiler

7. Harp malûllüğü aylığı alanlar ile Terörle Mücadele Kanunu kapsamında aylık alanlar

8. Mütekabiliyet esası da dikkate alınmak şartıyla, oturma izni almış yabancı ülke vatandaşlarından yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında sigortalı olmayan kişiler

9. İşsizlik ödeneği ve kısa çalışma ödeneğinden yararlandırılan kişiler

10. 5510 sayıl Kanundan önce yürürlükte bulunan sosyal güvenlik kanunlarına göre gelir veya aylık alan kişiler

11. Sayılanların dışında kalan ve başka bir ülkede sağlık sigortasından yararlanma hakkı bulunmayan vatandaşlar(Kanundaki adı 60g)

12. 01.10.2008 tarihinden önce anne ve ya babasının sosyal güvencesinden yararlanan kız  çocukları.

 Gelir tespitine esas veriler

·       Gelir tespitinde, aile bireylerinin harcamaları, taşınır ve taşınmazları ile bunlardan

doğan hakları da dikkate alınarak aile içinde kişi başına düşen gelirin aylık tutarı tespit edilir.

·       Kişilere ait taşınır ve taşınmazlar ile bunlardan doğan haklar.

·       Bankaların muvafakati alınmak suretiyle SGK tarafından Bakanlığa sağlanacak olan aile bireylerinin bankalardaki tüm hesaplarına ilişkin bilgiler.

·       Sürekli olarak alınan nakdî sosyal yardımlar.

·       Bakanlık veya SGK tarafından aile bireylerine ilişkin, aile içinde kişi başına düşen geliri etkileyecek diğer unsurların belirlenmesi hâlinde, bu unsurlara göre vakıf personeli tarafından yapılacak tespitler sonucu elde edilen bilgiler de kişilerin gelir tespitinde dikkate alınır.

    SYD Vakıflarınca 2014 yılının ilk altı ayında aile içindeki gelirin kişi başına düşen aylık tutarının tespiti kullanılacak tablo aşağıdaki gibidir.
 

GELİR KODU

KİŞİ BAŞI AYLIK GELİR DURUMU

GELİR ARALIĞI (TL)

PRİM DURUMU

G0

Brüt asgari ücretin 1/3 ünün altında ise

0-357,00

Primi Bakanlığımız tarafından ödenenler

G1

Brüt asgari ücretin 1/3 ü ile asgari ücret arasında ise

357,00 – 1.071,00

Primi şahıslar tarafından ödenenler (42,84 TL)

G2

Brüt asgari ücret ile asgari ücretin iki katı arasında ise

1.071,00 – 2.142,00

Primi şahıslar tarafından ödenenler (128,52 TL)

G3

Brüt asgari ücretin iki katından fazla ise

2.142,00 ve üzeri

Primi şahıslar tarafından ödenenler (257,04 TL)

 

      İletişim Bilgileri
Tel-1: (0212) 606 18 40
Tel-2: (0212) 606 18 50
Fax   : (0212) 606 18 09

Adres: Cebeci Mahallesi Eski Edirne Asfaltı No:702 Kat:2 Sultangazi/İST

e-mail: bilgi@sultangazisydv.gov.tr

 

 

 

Bu sayfa 39670 defa görüntülenmiştir.

Kaymakamımız

E-Randevu

Bilgi Edinme

BİMER

Kamu Denetçiliği Kurumu

İstanbul Ajansı

Altyapı: MyDesign